Vandra på Brattforsheden

Mellan Filipstad och Karlstad ligger Brattforsheden med Lungälvsravinerna, Geijerdalsmossen, Kittelfältet och Brandfältet som har geologiskt intressanta områden med dödisgropar, åsar och raviner.
Naturvårdsområdet Brattforsheden bildades 1984. Inom det 11 400 hektar stora området finns geologiskt intressanta områden som hyser dödisgropar, åsar, raviner, dyner och meandrande (flodfåror) vattendrag. De stora fälten med sanddyner räknas till de mest skyddsvärda i sitt slag i landet. Ett flertal myrar inom området betecknas som riksintressanta.
Inom vissa områden finns höga biologiska värden av såväl fauna som flora.
Fina vandringsleder och naturstigar utgår bl.a. från Kittelfältet samt Brattfors hytta.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Brattfors
Adress
Rv 63
682 91 Filipstad
Kommun: Filipstad
Hans Lundberg
Beskrivning
Brattfors ligger ca 1 mil från Filipstad längs rv 63. I byn finns bl.a Lindgårdens handel med second hand och byns samlingplats bygdegården samt Brattfors kyrka. Utmärkta vandringsleder på naturreservaten på Brattforsheden. Brattfors gård driver STF vandrarhem. Välkommen till en levande landsbygd.
Tillbaka
Filipstad