Tilas Stoll

På Högbergsfältet finns Tilas Stoll, en horisontell gruvgång, där du kan gå in och se hur gruvan ser ut från insidan.
Tilas Stoll är från 1767 och drevs då av två gruvdrängar från Sala. Stollen är uppkallad efter Bergmästaren Daniel Tilas (1712-1772) och var från början tänkt som undersökningsort. Den kan senare naturligtvis använts för utfrakt av malm och andra mineraler. Stollen är i början tillmakad, vilket man kan se på de släta ytorna, men längre in har man använt sig av krut. Stollen är cirka 25 meter lång och man går in på en byggd spång. Tilas Stoll har under 2015-2018 varit avstängd på grund av säkerhetsrisk men öppnade igen i början av september 2018 efter att Länsstyrelsen säkrat upp stollen igen.

En stoll är en dagort, vilket är en horisontell ort eller en gruvgång kallad av lekmän, som i ena änden har förbindelse med en vertikal bergssida. Oftast finns stollens öppning i en bergssida eller sluttning och leder in till brytrum eller längre in belägna schakt. Ett vanligt syfte med stollgångar var att dränera en gruva från vatten. Före ångmaskinens genombrott var länshållningen ett av gruvdriftens stora problem.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland, naturreservat Arvika
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Namn
Högbergsfältet
Adress
Högbergsfältet
682 40 Filipstad
Kommun: Filipstad
Bengt-Olof Löf
Beskrivning
Högbergsfältet i Persberg är ett vackert och intressant naturvårdsområde som tillsammans med gruvfälten i Nordmark rymmer de äldsta gruvorna i Värmland. På området orten Tilas stoll, gammal gruvkyrkogård, kapell och fina strövstigar. Rester av gruvlämningar och jordkojor. Intressant kulturbygd.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Vandra
Natursevärdheter
Natur