Spångbergskällan

Denna källa har använts av stadsborna i ett par hundra år innan stadens vattenledningsnät byggdes i slutet av 1800-talet. Troligen är den en naturlig källåder.
Spångberget tycks ha fått sitt namn efter Harald Spång, en västgöte som i slutet av 1600-talet drev en välkänd mekanisk verkstad vid Skillerälven.
Denna källa har använts av stadsborna i ett par hundra år innan stadens vattenledningsnät byggdes i slutet av 1800-talet. Troligen är den en naturlig källåder, en s.k. kallkälla, som kom upp ur berget.
den nuvarande stenbyggnaden kring källan kom till under senare delen av 1800-talet. Ända in på 1950-talet dracks vatten från Spångbergskällan.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Kommun
Hantverksgatan 22
682 27 Filipstad
Namn
Spångbergskällan
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Spångbergskällan
Besök hemsida
Arkitektur