Skavnäsets kapell

Skavnäsets kapell är vackert beläget invid sjön Yngen.
Kyrkogården uppfördes 1852 efter påpekande om gruvfältets avlägsenhet från Filipstad. På 1940- talet byggdes ett begravningskapell och en mycket vacker klockstapel.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Skavnäset
Adress
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Vacker plats på Högbergsfältet. Gammal gruvkyrkogård intill
Vägbeskrivning
Från Filipstad kör Rv 26, 8 km mot Mora. I Persberg sväng höger vid skylt Högbergsfältet. Följ vägen.
Tillbaka
Skavnäset
Besök hemsida
Kyrka