Rämmens kyrka

Rämmens kyrka ligger otroligt vackert vid Näsrämmen. I närheten av kyrkan finns klockargården från 1839 där ett litet skolmuseum ryms.
Kyrkan invigdes 1787. En ombyggnad enligt ritningar av arkitekten C.G Brunius 1851 förändrade kyrkans karaktär och vid ytterligare en renovering 1899 fick Rämmens kyrka sitt nuvarande utseende. Kyrkan är en korskyrka i trä, spånklädd och rödmålad. Taket är av skiffer. Den gamla straffstocken är bevarad vilket är relativt sällsynt. Unika takmålningar.
I närheten av kyrkan finns klockargården från 1839 där ett litet skolmuseum ryms.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Rämmens kyrka
Adress
680 96 Lesjöfors
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Rämmen med Rämmens kyrka ligger i östra Värmlands bergslag. En idyll som omges av sjöar skogar och berg. Kyrkan ligger på en udde i sjön Näsrämmen och är en av Sveriges vackrast belägna kyrkor.
Tillbaka
Lesjöfors
Besök hemsida
Kyrka