Nordmarks kyrka

Nordmarks kyrka har hittills restaurerats tre gånger, 1875, 1938 och senast 1986.
Den 18 juli 1727 hade invånarna i Norra Fjärdingen av färnebo socken fått kungligt tillstånd att uppbygga en egen kyrka på Nordmarksheden, och arbetet med kyrkan påbörjades samma år. Kyrkan uppfördes av trä såsom en korskyrka i liggtimmer och under ledning av byggmästare Johan (Jan) Unger med biträde av snickarmästare Olof Holmstedt i Filipstad.Nordmarks Kyrka invigdes 1731. Vid invigningen var kyrkan långt ifrån färdig. Den fick välvt innertak 1740. Sakristian byggdes 1744, bänkinredningen stod inte färdig förrän 1766. Nordmarks kyrka har hittills restaurerats tre gånger, 1875, 1938 och senast 1986.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Nordmarks kyrka
Adress
Nordmarks kyrka
682 93 Nordmarkshyttan
Kommun: Filipstad
Jan Kruse
Beskrivning
Den 18 juli 1727 hade invånarna i "Norra Fjärdingen" av färnebo socken fått kungligt tillstånd att uppbygga en egen kyrka på Nordmarksheden, och arbetet med kyrkan påbörjades samma år. Kyrkan uppfördes av trä såsom en korskyrka i liggtimmer och under ledning av byggmästare Johan (Jan) Unger med biträde av snickarmästare Olof Holmstedt i Filipstad.Nordmarks Kyrka invigdes 1731
  • Anpassad toalett
  • Hörslinga
  • Ramp
  • Rullstol
Tillbaka
Nordmarkshyttan
Besök hemsida
Kyrka