Mineral

Långban är en av världens mineralartrikaste plats -Gör ett besök, hyr en hacka och leta din egen mineral på anvisad plats
En av Världens mineralartrikaste plats hittar du här. Närmare bestämt i Långban. Över 300 olika mineral.
På de stora varphögarna hittar man bl.a järnkisel och rhodonit. Till de mer sällsynta räknas långbanit och finnemanit som inte hittats någon annanstans i världen. Men det är järnmalm, manganmalm och dolomit som har brutits i gruvorna.
Låna/hyr gärna en hacka och leta din egen mineral på anvisad plats.
INFO
Plats
Arrangör
Namn
Långban Gruvby- & kulturby
Adress
Hyttbacken Långban
682 92 Filipstad
Kommun: Filipstad
Värmlands museum/Larseric Vänerlöf
Beskrivning
En av de mineralartrikaste platserna i världen. Gruvlave och hytta. Naturreservatet Tibergs udde. Födelseplats för de berömda bröderna Ericsson.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Barn
Familj
Mineral