Lesjöfors kyrka

Kyrkan ritades av arkitekt Åke Sjöman, Leksand. De omgivande grönytorna planerades av trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén.
Kyrkan invigdes 1971 av dåvarande biskop Gert Borgenstierna. Före kyrkan fanns endast pastorsexp och urnlunden. Dessa tomter och kyrktomten donerades av baron Gerhard De Geer, som också svarade för den finasiella grundstenen, samt många gåvor till kyrkan.
Kyrkan ritades av arkitekt Åke Sjöman, Leksand. De omgivande grönytorna planerades av trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén.
När kyrkan invigdes fanns inte pengar anslagna till en piporgel. Efter det att en orgelfond instiftats kunde den nu befintliga orgeln invigas 2:a advent 1987. Orgeln är på nio stämmor, fördelad på två manualer och pedal. Den är byggd av orgelbyggare Gunnar Carlsson, Borlänge.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Lesjöfors kyrka
Adress
Piltorpsvägen 4
680 96 Lesjöfors
Kommun: Filipstad
Sara Virkki Björnberg
Beskrivning
Kyrkan invigdes 1971 av dåvarande biskop Gert Borgenstierna. Före kyrkan fanns endast pastorsexp och urnlunden. Dessa tomter och kyrktomten donerades av baron Gerhard De Geer, som också svarade för den finasiella grundstenen, samt många gåvor till kyrkan. Kyrkan ritades av arkitekt Åke Sjöman, Leksand. De omgivande grönytorna planerades av trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén.
  • Anpassad toalett
  • Hörslinga
  • Permobil
  • Ramp
  • Rullstol
Tillbaka
Lesjöfors
Besök hemsida
Kyrka