Krigsflygfält 16

Krigsflygfält 16 som ligger i Brattforshedens naturvårdsområde är ett spännande natur- och kulturområde att besöka.
Den 9 juni 1939 beviljade riksdagen medel till anläggande av de första 20 krigsflygfälten, däribland Brattforsheden. Efter anbudsförfarande tecknades kontrakt den 26 augusti 1939 mellan Kungl. Flygförvaltningen och Aktiebolaget Vägförbättringar i Karlstad. Enligt kontraktet förband sig entreprenören att utföra röjnings-, planerings- och kulturarbeten för flygfält å Brattforsheden. Arbetet skulle påbörjas ”omedelbart” och bedrivas så att hela området var färdigställt den 1 oktober 1940.

Nu cirka 80 år senare är området fortfarande välbevarat och här kan du, förutom att vandra runt och se platsen, även boka guidad tur och en tid i flygsimulatorn.

Läs mer här: http://krigsflygfält16.se/
INFO
Plats
Arrangör
Stiftelsen Krigsflygfält 16
Andra Villagatan 1
653 41 Karlstad
janerik.clerkestam@gmail.com
Namn
Krigsflygfält 16
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Krigsflygfält 16
Besök hemsida