Gåsborns kyrka

Vackert belägen kyrka i bergsmansbyn Gåsborn(Värmlands bäst bevarade bergsmansby?).
Kyrkan i bergsmansbyn uppfördes 1652. Den har brunnit ned två gånger. Återuppförd sista gången 1946-47. Nuvarande kyrkan är av sten och ligger vackert belägen invid sjön.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Gåsborns by
Adress
Gåsborn
682 92 Filipstad
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Gåsborn är Värmlands bäst bevarade bergsmansby. Det öppna odlingslandskapet, kuperad terräng och flera bevarade bergsmansgårdar ger Gåsborn en speciell och genuin karaktär.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Kyrka