Filipstads kyrka

Typisk 1700-tals kyrka med höjd, rymd, rena vita väggar och sparsam dekor.
Typisk 1700-tals kyrka med höjd, rymd, rena vita väggar och sparsam dekor. Invigd 1785. Sedan dess har flera renoveringar gjorts. Den senaste 1995. Med antikvarisk noggrannhet försökte man då återskapa 1700-talet. Färglager efter färglager skrapades och underst framträdde originalfärgen. Nymålningen skedde med gammaldags färger och upp till sju tunna lager.
Innerväggarna rengjordes också och fick färg med 1700 tals lyster.
redan 1606 hade Karl IX bestämt att på udden vid Daglösens norra ände skulle byggas en kyrka och hållas marknad. Nuvarande kyrka är dock varken Filipstads första eller ens den första på denna plats. Äldst var Färnebo träkyrka från 1300-talet vid Färnsjön nära Kalhyttan. Där hölls också marknad. Karl den IX:s beslut innebar att både marknad och kyrka skulle vara vid Daglösens norra ände, där staden privligierades år 1611. Sedan Filipstad fått sina privilegier flyttades Färnebo kyrka till nuvarande Hötorget.
Den förstördes vid en storbrand i stadens övre delar 1694. Då fanns dock redan en träkyrka på den nuvarande kyrkplatsen. Filipstadsborna hade gjort som kungen ville. Denna kyrka brann dock 1775, då en stadsbrand härjade i stadens södra delar. Därefter byggdes den stenkyrka som finns idag.

I vapenhuset finns kyrkans kanske märkligaste prydnad, ett gravmonument i marmor av filipstadsfödde skulptören Johan Niklas Byström. Det föreställer en sörjande kvinna och en ängel. Verket beställdes av en svensk adelsfamilj och höggs i Italien. Efter framkomsten till Stockholm packades den aldrig upp utan påträffades decennier senare i en källare och hamnade till sist som gåva till Filipstads kyrka. Byström är en av Sveriges mest berömda bildhuggare.
Predikstol och altaruppsats är en gåva av brukspatron Johan Lundgren och utförda av på sin tid namnkunniga konstnärer och hantverkare, arkitekt Jean Eric Rehn och hovmålare Lars Bolander.
Storbranden 1775 hade börjat i Lundgrens gård och patronen ville genom sin gåva gottgöra något av den olycka som utgått från hans hus. Både predikstol och altaruppsats har nu återfått sitt originalskick. Framme i kyrkan finns två väggplattor med gravskrift över Johan Lundgren, hans familj och svärföräldrar.
Kyrkan har tre klockor, som bildar en treklang i c-moll. De är från 1600-talet men omgjutna efter branden 1775.
Den första orgeln invigdes 1796. Från 1981 ljuder en Grönlundorgel, dock bakom en fsad efter ritningar från 1700-talet.
Det första tornuret uppsattes 1785, nuvarande kom 1953 och är försett med en ovanlig belysning enligt ett holländskt system.
Efter senaste renoveringen har kyrkan ett mycket modernt arrangemang för ljud, ljus och bild.
Renoveringen 1995 innebar också att kyrkans yttre målades om. Plastfärg ersattes av äldre tiders gedigna teknik. Kupoler och kors förgylldes.

Utdrag från info folder text: Nils Landqvist
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Namn
Filipstads kyrka
Adress
John Ericssonsgatan
4
682 30 Filipstad
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Kyrka