Brattfors hembygdsgård

Av byggnadsstilen(ren och sober) och virket kan man sluta sig till att gården har en hög ålder. Sannolikt från 1600-talet.
Sommartid bedrivs här café vid vissa tillfällen. Övrig tid förbokas.
Hembygdsgården är en gammal byggnad som tidigare stått vid Franstorp i socknens södra del. Byggnaden flyttades 1933 till sin nuvarande plats strax norr om Brattfors kyrka. Exakta uppgifter om byggnadens ålder är svårt att uppbringa men det torp, varpå den ursprungligen låg, var emellertid brukat och bebott redan på 1600-talet. Den förste kände torparen hette Kristoffer Andersson och var född omkring 1640. Torpet innehades av samma släkt i ca 200 år intill mitten av 1800-talet.
I slutet av 1800-talet upphörde Franstorp som arrende ställe. När den sista invånaren i senare delen av 1920-talet flyttade till ålderdomshemmet blev stugan stående tom. I den situationen kom den i hembygdsföreningens ägo,

På nedre botten finns det gamla köket, kökskammaren och "stugan", d.v.s det stora rummet. På övre botten, som numera inretts till bostad, fanns ovanför köket en drängkammare och i norra delen ett stort utrymme(sannolikt brukat som klädesrum eller spannmålsmagasin).
I det gamla köket på nedre botten finns en öppen spis med väldig järnhäll. Från "stugan" har numera ditförts den stora tackjärnkaminen "järnkakelugnen". I taket är bjälklaget på gammalt vis synligt.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Brattfors hembygdsförening
Bratts väg 7
682 91 Filipstad
Namn
Brattfors hembygdsgård
Adress
682 91 Brattfors
Kommun: Filipstad
Brattfors hembygdsförening
Beskrivning
Hembygdsgården är en gammal byggnad som tidigare stått vid Franstorp i socknens södra del och förvärvades av Brattfors hembygdsförening ganska snart efter föreningens bildande 1928. År 1933 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats ett stycke norr om Brattfors kyrka.
Visning förbokas.
Tillbaka
Brattfors
Besök hemsida
Hembygdsgård
Hus & kulturmiljöer