Ärepelaren

Verket är en hyllning till arbetets ära.
Skulpturen Ärepelaren invigdes den 6 juni 1995 på Stora Torget .
Den danske bildhuggaren Erik Brandt har med reliefer på pelaren beskrivit den lokala industrihistorien och hans verk är en hyllning till arbetets ära.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Viktoriagatan 8
682 30 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Stora Torget Filipstad
Adress
Stora torget
682 30 Filipstad
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Stora torget Filipstad är ett centrum för torghandel och aktiviteter och evenemang. Bord och bänkar samt blomster för trivsel och samvaro.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Konst