The chapel of Skavnäset

Skavnäsets kapell är vackert beläget invid sjön Yngen.
Beautifully situated along the lake Yngen.
INFO
Place
Organizer
Filipstads Församling
Kyrkogatan 2
682 27 Filipstad
filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Name
Skavnäset
Address
Municipality: Filipstad
Description
Vacker plats på Högbergsfältet. Gammal gruvkyrkogård intill
Directions
Från Filipstad kör Rv 26, 8 km mot Mora. I Persberg sväng höger vid skylt Högbergsfältet. Följ vägen.
Go back
Skavnäset
Visit webpage
Church